Servis krbovej vložky

Prečo je nutné robiť servis krbovej vložky

Každý spotrebič si vyžaduje starostlivosť, čistenie a servis. Krby po niekoľkoročnom používaní trpia netesnosťou dvierok, dymovodu a nevhodným (nedostatočným ) čistením komína.
Pravidelne čistenie a údržba krbovej vložky Vás chráni pred  nebezpečenstvom požiaru a pred únikom a otravou  kysličníkom uhoľnatým.

Výmenou opotrebovaného tesnenia dvierok predidete riziku prasknutia krbového skla, ktorého výmena je finančne náročná.
Výrobcovia krbových vložiek odporúčaju minimálne každé 3-4 roky | podľa intenzity používania | urobiť servis krbovej vložky.

Krbová vložka je spotrebič, ktorý podobne ako auto potrebuje servis a údržbu.

Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z.z. je povinná kontrola komína 3 x ročne

Komplet Čistenie Obsahuje

  • vizuálna kontrola stavu ohniska
  • výmena tesnenia dvierok
  • nastavenie otváracieho systému
  • čistenie spalinovej cesty
  • čistenie deflektoru
  • kontrola tesnosti dymovodov
  • čistenie komína
  • revízia komína
  • potvrdenie o vykonanej kontrole

Objednávka

Poprosíme Vás o vypísanie formuláru.


Po odoslaní formuláru Vás budeme kontaktovať, aby sme si potvrdili cenu a termín.
Menu