Teplovodné krby

Krb + vykurovanie = teplovodný krb.

Moderný trend v kachliarstve je využiť zdroj tepla – krb aj na vykurovanie priestoru a ohrev vody.

K tomu slúžia špeciálne teplovodné krbové vložky, ktoré odvádzajú teplo do teplovodných výmenikov, akumulačných nádrží a súčasne poskytujú aj atmosféru krásneho ohňa.

Teplovodné krbové vložky môžu mať rohové, priehľadové alebo čelné presklenie.

Pre Vás ako užívateľa znamená teplovodný krb krásne veľké presklenie s príjemnou atmosférou ohňa a súčasne sa energia, ktorá vzniká pri horení dreva využíva čo najefektívnejšie pri kúrení.

krb caminus design

Najmä počas prechodného obdobia postačuje jedna až dve horenia denne na zásobovanie vykurovacieho systému dostatočnou teplou vodou bez potreby hlavného vykurovacieho systému.

Teplovodný krb potrebuje 2 dôležité veci, aby správne fungoval:

1, presný výpočet

2, odbornú realizáciu

Menu